Paslaugos

 

Konsultacijos ir Rekomendacijos

Suteikiame informaciją apie visus rinkoje esančius paramos projektus ir dalyvavimo juose proceso eigą. Pateikiame rekomendacijas apie Jūsų galimybes sėkmingai sudalyvauti projekte. Informuojame apie paskelbtus naujus projektus ir suteikiame informaciją apie reikiamus pateikti dokumentus.

ES paramos projektų rengimas ir administravimas

Pildome paraiškas, parengiame visus reikiamus priedus, atsakome į ES agentūrų užklausas, parengiame mokėjimo prašymus, ataskaitas, lydime Jus iki pat sėkmingo projekto įgyvendinimo.

Rengiame investicinius projektus ir verslo planus bankams, bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams.

Viešųjų konkursų organizavimas

Rengiame  viešųjų ir kitų pirkimų konkursinius ir sutarčių dokumentus, priedus ir lydime viso  proceso metu.

     

 

Go to top